Všeobecné obchodní podmínky

Internetový obchod WigiShop.cz

Provozovatel:
Firma Lukáš Česal
Sokolovská 118
323 00 Plzeň
IČ: 87163535
DIČ: CZ8804032391

Zákazník
spotřebitel / firma

Objednávka zboží
Zboží je objednáváno výhradně v internetovém obchodě, v případě emailové či telefonické objednávky bude objednávka zadána do rozhraní internetového obchodu odpovědným pracovníkem e-shopu. Na email zadaný zákazníkem bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a takto potvrzená objednávka bude dále vedena jako objednávka provedená přes internetový obchod.

Objednávka musí obsahovat následující údaje

 • Jméno (příp. název firmy), celou doručovací adresu, telefonní číslo, na kterém bude zákazník k zastižení v den doručování zboží kurýrem

 • IČO a DIČ (jsou-li přiděleny a chce-li zákazník nakupovat dle obchodního zákoníku)

 • označení zboží, množství, jednotkovou cenu

 • formu dodání a úhrady

 • fakturační a dodací údaje musí být na českého nebo slovenského občana, resp. českou nebo slovenskou fyzickou či právnickou osobu


Platební metody

 • platba předem: bankovním převodem/složenkou na základě potvrzovacího e-mailu objednávky

 • platba dobírkou: při dodání zboží přepravní službou

 • peníze přijímáme z českých bank na český účet a ze slovenských bank na slovenský účet, číslo účtu je stejné, liší se pouze kód banky


Komunikace se zákazníkem

Komunikace se zákazníkem probíhá formou elektronické pošty. Zákazník je povinen dbát správnosti zadané emailové adresy a zajistit, aby emaily obdržel a včas přečetl(potíže mohou být zapříčiněny např. zaplněnou emailovou schránkou). Potvrzení a změny statusu objednávky a příp. upřesňující dotazy jsou zasílány výhradně prostřednictvím emailu. V urgentních případech je zákazník kontaktován telefonicky odpovědným pracovníkem internetového obchodu.

Komunikace přepravní služby se zákazníkem probíhá formou textových zpráv a telefonicky. Zákazník je povinen dbát správnosti zadaného telefonní čísla a být "na příjmu" v průběhu doručování zboží. 

Dostupnost

Dostupnost zboží uváděná v eshopu je orientační (tj. může se změnit) a označuje, za jak dlouho by mělo být zboží dostupné na našem skladu po objednání (doba se začíná počítat následujícím dnem od objednání), nikoliv za jak dlouho bude zásilka u zákazníka. To je důležité uvědomit si hlavně při objednávání na Slovensko. 

Dodání zboží

V případě, že je zboží fyzicky skladem, bude odesláno do jednoho(v případě objednávky do 12:00 obvykle ten samý pracovní den), ve výjimečných případech maximálně do tří pracovních dní od přijetí objednávky(v případě platby předem se počítá za výchozí datum přijetí platby). 

V případě fyzické nedostupnosti zboží se tento termín prodlužuje o čas potřebný k dodání zboží od dodavatele prodejci. Při lhůtě delší než 1 týden bude zákazník o této skutečnosti včas informován.

Proklamovaná doba dodání "do 48 hodin" začíná běžet okamžikem odeslání zboží. Proto je vždy nutné reflektovat skladovou dostupnost daných produktů.

Storno objednávky

Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek a podle ustanovení zák. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění. Pokud bude objednávka ze strany zákazníka zrušena včas, řádným způsobem a ještě před expedicí, nebude si prodejce účtovát žádný poplatek. Objednávku nelze zrušit v den expedice, je nutné o zrušení požádat minimálně 1 pracovní den předem. 

V případě, že došlo k nepřevzetí zásilky neúmyslně, je prodejce se souhlasem zákazníka ochoten zaslat zásilku znovu, dobírková částka bude navýšena o 50z celkové ceny poštovného a balného, zbylých 50% jde na vrub prodejci. Přesto věříme, že k této situaci nedojde a každý zákazník vynaloží potřebnou snahu pro převzetí objednaného zboží již napoprvé.


Potvrzení a zrušení objednávky
Objednávka je ze strany zákazníka potvrzena dokončením objednávky (odesláním košíku ke zpracování, nebo zasláním emailu se všemi náležitými údaji, anebo nadiktováním všech potřebných údajů telefonicky) a tím se stává pro zákazníka závaznou. Ze strany prodejce se stává objednávka závaznou po odeslání potvrzení zákazníkovi. Tímto potvrzením se nemyslí reklapitulace objednávky, která je zaslána zákazníkovi v momentě odeslání košíku ke zpracování. Potvrzením se myslí potvrzující e-mail, který zpravidla obsahuje informace o předání zásilky dopravci a číslo balíku nebo v případě elektronické distribuce je potvrzením e-mail s vystavenou fakturou.
Prodejce může objednávku zákazníka zrušit v případě, že se mu chování zákazníka jeví jako nevhodné a vystavuje prodejce nebezpečí, že by v důsledku tohoto jednání mohla prodejci vzniknout finanční nebo materiální škoda. Prodejce si rovněž vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že objednané zboží se už nevyrábí/nedodává nebo prodejce není schopen dodržet udanou dobu dostupnosti.
Prodávající může odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující nakupuje od dodavatelů a nebyla mu v době objednávky známa. Prodávající v takovém případě kontaktuje kupujícího a informuje ho o možnostech řešení. Pokud s kupujícím nedojde k dohodě, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit. 

Vrácení peněz
Vrácení peněz je možné provést na český(resp. slovenský) bankovní účet. Při platbě v hotovosti je možné vrátit peníze v hotovosti, resp. složenkou.


Ceny
Aktuální ceny jsou vždy k dispozici v katalogu internetového obchodu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny. Ceny jsou smluvní. Součástí cen uvedených v  katalogu jsou i AP a PHE popatky pokud se na zboží vztahují. Všechny uvedené ceny jsou vč. základní sazby DPH.
AP - autorský poplatek
PHE - poplatek za historický elektroodpad
 

Výběr v e-shopu
Obrázky přiřazené jednotlivým produktům v e-shopu jsou pouze informativní a nelze tedy zaručit např. barvu prodávaného zboží v souladu s informativním obrázkem, není-li umožněn výběr. U některých položek je rovněž vyhrazena změna technické specifikace.

Povinnosti zákazníka
Zákazník je povinen ihned po převzetí smluvního plnění zkontrolovat veškeré zboží a neprodleně, ještě v den převzetí plnění, nahlásit prodejci všechny zjištěné vady a nedostatky. Pokud tak neučiní, pokládá se převzaté zboží za bezvadné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. Kupující dává uzavřením kupní smlouvy souhlas se zasíláním emailového zpravodaje pro marketingové účely firmy Ing. Lukáš Česal IČ: 87163535 a společnosti Ateli, s.r.o. IČ: 29157013, které zároveň uděluje souhlas s uchováním své emailové adresy, tento souhlas lze kdykoliv odvolat písemně nebo elektronicky.

Právo na odstoupení od smlouvy
Jelikož je obchod uzavírán v elektronickém obchodě, tedy mimo řádné provozovny, má zákazník dle Občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží (to platí jen při nákupu podle občanského zákoníku, ne při nákupu podle obchodního zákoníku). Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy (doporučený dopis s dodejkou, který byl doručen prodejci nejpozději 14. den od převzetí zboží zákazníkem) a poté doporučujeme zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek uživání, nejlépe nerozbalené s platným dokladem o koupi (balík pojistit na cenu zboží). Nezapomeňte uvádět číslo účtu pro vrácení peněz! Podle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu (v případě nedodání zboží v náležitém stavu) skutečné náklady spojené s vrácením zboží zpět do původního stavu. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení zák. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou odečtení z vracené kupní ceny, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

Výši skutečně vynaložených nákladů na uvedení vráceného zboží do původního stavu na vyžádání doložíme.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:

 • dodávku softwarového vybavení (nebo zařízení se softwarovým vybavením), u kterého uživatel porušením obalu nebo v případě elektronického doručení v případě vygenerování licenčního kódu přijal licenční ujednání výrobce softwaru

 • dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

 • dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a zboží, které nebylo v době objednávky skladem

 • věci hygienické a intimní potřeby, byl-li porušen originální obal


Závěrečná ustanovení
Tento nákupní řád nabývá účinnost 19. srpna 2014. Změny nákupního řádu vyhrazeny.

Změny a chyby ve specifikaci a výbavě zboží vyhrazeny. Veškeré fotografie umístěné na tomto serveru jsou pouze ilustrační.